header banner
Default

Ik investeerde twee jaar geleden 100000 euro in personal banking, maar ik vraag me af hoe actief de bank daar mee bezig is


Table of Contents

  Net op een moment dat vele anderen in paniek de beurs verlieten, in volle kredietcrisis, begon Peter Steyaert (46) uit Lievegem met beleggen. Met succes: alleen zijn aandelen stegen in enkele jaren tijd al met 10.000 euro in waarde. Toch laat hij nu in zijn portefeuille kijken, in de hoop dat experts hem kunnen helpen om het nog beter te doen.

  Michaël Temmerman

  Sources


  Article information

  Author: Alyssa Coleman

  Last Updated: 1703881562

  Views: 525

  Rating: 3.5 / 5 (71 voted)

  Reviews: 83% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Alyssa Coleman

  Birthday: 2021-04-03

  Address: 44616 Julie Heights, Port Kimberly, PA 60700

  Phone: +3849637370154493

  Job: Surveyor

  Hobby: Video Editing, Painting, Wine Tasting, Table Tennis, Bird Watching, Soccer, Camping

  Introduction: My name is Alyssa Coleman, I am a transparent, accessible, enterprising, capable, daring, receptive, tenacious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.